0
» معنی کلمات » معنی اتساق – فرهنگ معین و عمید
معنی کلمات

معنی اتساق – فرهنگ معین و عمید

فروردین 31, 1403 ۰5

معنی اتساق در فرهنگ عمید

۱. نظم‌و‌ترتیب دادن.

۲. انتظام یافتن.

۳. فراهم آمدن؛ راست و تمام شدن.

معنی اتساق در فرهنگ معین

(اِ تِّ) [ ع . ] 1 – (مص ل .) راست و تمام شدن . 2 – فراهم آمدن . 3 – نظم و ترتیب دادن . 4 – (اِمص .) ترتیب ، انتظام .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×